Algemene Voorwaarden

WOOCOMMERCE ALGEMENE VOORWAARDEN:

Luc De Roover
info@mijnglutenvrijebakker.be
Baaikensstraat 8 Zele 9240

Overzicht

Deze website wordt beheerd door Luc De Roover. Op de hele site verwijzen de termen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ naar Luc De Roover. Luc De Roover biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en / of inbrengers van inhoud zijn.

Lees deze Algemene voorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Algemene Voorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene voorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Algemene voorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Algemene voorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Online winkelvoorwaarden

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjaringsaandeelhouder bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven voor sta een van uw minderjarige afhankelijken toe om deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u, in het gebruik van de Service, wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Je mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard verzenden.

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (niet inclusief creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar is, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand, accurater, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te controleren.

Aanpassingen aan de service en prijzen

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

Producten of diensten

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden bevatten en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat je compu